Aikoh Vietnam

webmaster's articles
Lời nhắn từ NGUYỄN THỊ HỒNG LAM

Lời nhắn từ NGUYỄN THỊ HỒNG LAM

Điều gì khiến bạn quyết định ứng tuyển vào công ty AIKOH VIỆT NAM? Thông qua sự giới thiệu từ thầy công trong trường mà tôi biết đến công ty AIKOH VIỆT NAM.Ngày...
Lời nhắn từ LƯƠNG THIÊN BẢO

Lời nhắn từ LƯƠNG THIÊN BẢO

Điều gì khiến bạn quyết định ứng tuyển vào công ty AIKOH VIỆT NAM? Tôi luôn yêu thích kiến trúc từ nhở và quan tâm đến văn hóa Nhật Bản. Tôi ứng tuyển vào công ...
Lời nhắn từ NGUYỄN THANH ANH LUÂN

Lời nhắn từ NGUYỄN THANH ANH LUÂN

Điều gì khiến bạn quyết định ứng tuyển vào công ty AIKOH VIỆT NAM? Tôi rất ấn tượng khi thấy các tòa nhà của Nhật Bản và bắt đầu quan tâm đến các công ty Nhật B...
Về tuyển dụng

Về tuyển dụng

Chúng tôi đang tìm kiếm sinh viên mới tốt nghiệp và tuyển dụng giữa sự nghiệp, vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Lời nhắn từ MAI TRẦN HUYỀN THOẠI

Lời nhắn từ MAI TRẦN HUYỀN THOẠI

Điều gì khiến bạn quyết định ứng tuyển vào công ty AIKOH VIỆT NAM? Tôi được nhà trường giới thiệu và biết điến công ty. Bạn có lo lắng gì sau khi vào công ty là...
Return Top