Aikoh Vietnam

NỘI DUNG KINH DOANH

NỘI DUNG KINH DOANH

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THI CÔNG THÉP

Công ty AIKOH VIỆT NAM luôn đề xuất những giải pháp liên quan đến hiệu suất thi công
dựa trên việc tạo ra những bản vẽ kết cấu thép.
Nhờ đó chúng tôi đóng góp một phần vào việc giảm thời gian thi công và giảm chi phí.

DINCAD

Tại công ty AIKOH VIỆT NAM chúng tôi sử dụng phần mềm đặc thù DINCAD để tạo ra
những bản vẽ kết cấu thép.
Vì được tích hợp những bí quyết của chuyên gia trong ngành thép nên có sự tương thích cao.

Return Top